22

Meșteșuguri, artă și tradiții culinare din ținutul dacilor liberi

ECOMUZEU MARAMUREȘ - Presentation of the Romanian region of Maramureș

Following the succes they had at EuRoCultura Festival last year, the non-profit association Ecomuzeu Maramureș returns to the festival to teach the Brussels public not only about the delicious local traditional products but also about the ancient crafts and traditional costumes in the Maramureș region, known for the great wealth of creativity.
ECOMUZEU MARAMUREŞ promotes the authentic tradition, values and ancestral way of life specific to the villages of Maramureș, through a sustainable tourism strategy.

După succesul pe care l-au avut anul trecut, asociația non-profit Ecomuzeu Maramureș revine la Festivalul EuRoCultura pentru a povesti publicului din Bruxelles nu numai despre delicioasele produse tradiționale specifice zonei, ci și despre meșteșugurile ancestrale și porturile tradiționale din ținuturile Maramureșului cunoscute prin marea bogăție a creației populare. 
ECOMUZEU MARAMUREȘ promovează tradiția, valorile și modul de viată ancestral, autentic din satele maramureșene, printr-o strategie de turism durabil.