19

With Maria PLOAE, Mircea DIACONU, Ion CARAMITRU
Meeting the actors

Cu Maria PLOAE, Mircea DIACONU, Ion CARAMITRU
Întâlnire cu actorii

Tensions arise in a family, following the discovery that the true father of Oara, a 12-year-old girl, is different from her mother's husband. Things get complicated when the biological father tries unsuccessfully to win the little girl's affection.
"In the context of the Romanian film in the 80s, Promises meant the successful materialisation of a possible direction generating vitality: the film concerned with the great proportions of small things, having a well-articulated story and relying on the sentimental values of our everyday life.” Eugenia Vodă

Într-o familie se nasc tensiuni în urma descoperirii faptului că adevăratul tată al Oarei, o fetiță de 12 ani, este altul decât soțul mamei sale. Lucrurile se complică atunci când tatăl biologic încearcă fără succes să câștige afecțiunea fetiței.
,,Privit în contextul filmului românesc al anilor '80, Promisiuni a însemnat concretizarea cu succes a unei posibile direcții generatoare de vitalitate: aceea a filmului preocupat de marile proporții ale lucrurilor mici, cu o poveste bine articulată, mizând pe valorile sentimentale ale vieții noastre cea de toate zilele.”  Eugenia Vodă