19

A romantic comedy, written over 80 years ago, which still touches the public through the sensibility and authenticity of its characters. A tale about escaping the mundane, full of lyricism and beauty, which fascinated generations after generations...
Directed by Diana Lupescu
Scenography: Victor Diaconu
Music: Hamad Al-Essa Nidal
Duration: 120 min ( with intermission )
Cast: Mircea Rusu, Constantin Cojocaru, Raluca Gheorghiu, Raluca Jugănaru Grosu,  Ortansa Stănescu, Dan Clucinschi and Adrian Păduraru
Writer Alexandru Manea is ready to go to the New Year's party with his partner. She informs him by telephone that she is bringing company. The male ego of the protagonist awakens and he decides to remain at home, alone. His decision opens widely the gates of destiny as the woman who would change his life, turns up at his elegant apartment…. The most unlikely of love stories…
Master of the Romanian comedy in the interwar years, Tudor Muṣatescu, created this dream of love, making use of all the dramaturgical tools which made him a successful writer: spirit-filled dialogues, social observation, the science of meaningful details and well-defined typologies.

O comedie romantică, scrisă în urmă cu peste 80 de ani, care emoționează și astăzi prin sensibilitatea și naturalețea personajelor. O poveste plină de lirism și frumusețe despre evadarea din monotonia vieții, care a fascinat generații la rând...
Regie: Diana Lupescu
Scenografie: Victor Diaconu
Muzică : Hamad Al-Essa Nidal
Durată: 120 min ( cu pauză )
Distribuție : Mircea Rusu, Constantin Cojocaru, Raluca Gheorghiu, Raluca Jugănaru Grosu, Ortansa Stănescu, Dan Clucinschi si Adrian Păduraru
E noaptea dintre ani ṣi scriitorul Alexandru Manea este pregătit să meargă la petrecerea de Revelion, alături de partenera sa. Numai că ea îi spune la telefon că l-a invitat să-i însoṭească pe un cunoscut comun. Orgoliul masculin al maestrului tresare, aṣa că decide să rămână singur acasă. Ṣi deschide astfel larg poarta destinului. Căci în elegantul său apartament apare cea care îi va schimba, în mod neaṣteptat, viaṭa. Cea mai improbabilă dintre iubiri. O poveste romantică, dintr-un timp în care bărbaṭii îṣi mai puteau permite să-ṣi numească iubita, Doruleṭ, fără teama că ar suna ridicol.
Maestrul comediei româneṣti interbelice, Tudor Muṣatescu, a imaginat acest vis de dragoste, punând la lucru toate uneltele dramaturgice, care au făcut din el un scriitor de succes: dialoguri pline de spirit, observaṭie socială, ṣtiinṭa detaliului semnificativ, tipologii bine conturate.