06

"CAMERA LUCIDA" CONTEMPORARY JEWELLERY EXHIBITION     
Assamblage – The National Association of Contemporary Jewellery Authors and Designers
A project funded by the Romanian Ministry of Culture and National Identity
An international exhibition of contemporary jewellery and mixed-media dedicated to Romania’s Centenary and the commemoration of WWI
Launched in 2017 – 2018, "CAMERA LUCIDA"  is a new project by Assamblage – The National Association of Contemporary Jewellery Authors and Designers, dedicated to the commemoration of 100 years since the end of the First World War as well as the Centenary of the Great Unification of Romania. "CAMERA LUCIDA"   builds on two large-scale projects carried out by Assamblage in 2015 and 2016, respectively "A journey through the history and the future of jewellery" and "FOUND.LOST.FOUND".
The project is also closely related to the temporary exhibition "Romania during the Great War" which commemorates the Kingdom of Romania entering the war as well as the situation in Transilvania, Bucovina and Basarabia.
"CAMERA LUCIDA" is comprised of two contemporary interactive jewellery installations and includes a curatorial selection of the exhibition "Room 40 - Deciphering the Contemporary Design", presented for the first time at the Romanian Design Week in 2017. The project brings together over 30 Romanian and international designers from the U.S., Costa Rica, South Korea, France, Spain, Mexico, Finland, Italy, etc., selected following an international competition.

 

EXPOZIȚIA DE BIJUTERIE  „CAMERA LUCIDA”
Assamblage - Asociația Națională a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană
Proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale 
Expoziție internațională de bijuterie contemporană și mixed-media dedicată Centenarului României și Primului Război Mondial
„CAMERA LUCIDA” este un nou proiect lansat de ASSAMBLAGE în perioada 2017 – 2018, dedicat comemorării a 100 ani de la încheierea Primului Război Mondial, precum și Centenarului Desăvârșirii Unității Naționale. Expoziția este o continuare a două proiecte de anvergură desfășurate de Assamblage în perioada 2015 – 2016 și anume „O călătorie prin istoria și viitorul bijuteriei” și „FOUND.LOST.FOUND”.
„CAMERA LUCIDA”  este strâns legata de evenimentul „România în Marele Război,” dedicată comemorării centenarului intrării în război a Regatului României, dar şi a situaţiei din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.
„CAMERA LUCIDA” prezintă două instalații interactive de bijuterie contemporană și include o selecție curatorială a expoziției „Room 40 – Descifrarea designului contemporan”, prezentată pentru prima dată în cadrul expoziției centrale la Romanian Design Week 2017. Proiectul aduce laolaltă peste 30 de designeri români și internaționali ( SUA, Costa Rica, Coreea de Sud, Franța, Spania, Mexic, Finlanda, Italia, etc.) selectați în urma unui concurs de proiecte.