04

A tribute to the Mioveni plant and its people on the 50th anniversary of Dacia in Romania… A fabulous encounter with the story of the only car in the world named after a country...
The book reveals the story of Dacia from its troubled inception to its recent revival. The preface is signed by Gheorghe Păun, Member of the Romanian Academy: “The author writes from within, with love and lucidity, critical and sharp at times, with humour and understanding, with elegance, precision and accuracy. (...) The book starts with ... the historical Dacia and its conquest by the Romans and takes you to the conquest of the four wheels Dacia by Renault in 1990.”
Published by the Euro Press Publishing House in 2018, Romania’s Centenary, Nicolae Badiu's book includes 15 pages of selected illustrations, randomly inserted as a post-scriptum metaphor...
*****************************************************************************
O întâlnire fabuloasă cu povestea singurei mașini din lume cu nume de țară…Un omagiu adus uzinei din Mioveni și oamenilor ei la aniversarea a 50 de ani de la înființare…
Cartea-reportaj „POARTA 3 – MAŞINA CU NUME DE ŢARĂ DACIA” îl poartă pe cititor de la chinul facerii la cel al refacerii „Dacia”, fiind un omagiu adus uzinei din Mioveni şi oamenilor ei. Prefaţa este semnată de academicianul Gheorghe Păun, care apreciază: „Autorul scrie din interior, cu dragoste şi luciditate, critic-acid uneori, cu umor şi înţelegere totodeauna, cu eleganţă, precizie şi acribie. (…) Cartea începe de la … Dacia istorică şi cucerirea ei de către romani şi ajunge până la „cucerirea” Daciei pe patru roţi de către Renault, în 1990.”
Apărută la editura „Euro Press”, în anul Centenarului Marii Uniri, cartea lui Nicolae Badiu conţine şi 15 pagini cu ilustraţii adunate şi aşezate aleatoriu ca o metaforă post-scriptum…