25

"THE SOLDIER QUEEN" PHOTOGRAPHY/DOCUMENT EXHIBITION   
Cultural Romania Association
Organised with the support of the Romanian Cultural Institute in Brussels and in collaboration with the Permanent Representation of Romania to the European Union  
A wonderful tribute to Queen Mary of Romania, exceptional pictures and testimonies marking 100 years since the end of WWI and the making of Greater Romania
"THE SOLDIER QUEEN" Photography/Document Exhibition, a cultural project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund, evokes Queen Mary’s personality as well as her active involvement in First World War campaigns, through a collection of photographs of her setting up hospitals, caring for the wounded on the battle field as well as organising charitable activities to raise the moral of the Romanian troops and alleviate the suffering of the wounded.
Queen Mary is the only queen who, during those years, knew no fear of bullets, bombs or epidemics…
For the courage shown during the war, General Prezan awarded her the war medal – Military Virtue 1st class, and the Count of Saint Aulaire (French Ministre to Romania at the time) awarded her the Gold Medal of Epidemics and the War Cross medal. (La Croix de Guerre).
Queen Mary has been known ever since as the Soldier Queen !
The exhibition has already been presented at the National Theatre in Bucharest, the Palace of Culture in Iași, the Romanian Cultural Institute in Berlin, etc., receiving excellent reviews. The Administration of the National Cultural Fund has offered the curator, the Cultural Romania Association, the Award for Celebrating the 2017 Centenary.   

 

EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFIE-DOCUMENT „REGINA SOLDAT” 
Asociația România Culturală 
Cu sprijinul Institutului Cultural Român Bruxelles și în colaborare cu Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană
Superb omagiu adus Reginei Maria, imagini și mărturii de excepție la  împlinirea unui secol de la Marele Război și Marea Unire
Expoziţia de fotografie-document „REGINA SOLDAT”, proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), evocă personalitatea Reginei Maria, precum şi implicarea sa activă în campaniile din timpul Primului Război Mondial, prin imagini care o înfăţişează pe aceasta participând activ la organizarea spitalelor de campanie, la îngrijirea răniţilor de pe front, precum şi la alte acţiuni caritabile menite să ridice moralul militarilor români şi să aline suferinţa celor răniţi în timpul Marelui Război.
Este singura Regină care, în acele vremuri grele, nu a cunoscut frica de gloanțe, de bombe și nici măcar de epidemii… Îmbrăcată în nelipsita uniformă de soră medicală, Suverana noastră a mers chiar și pe front, coborând fără frică în „tranșeele morții” pentru a-și încuraja soldații!
Pentru atitudinea sa curajoasă din timpul Primului Război Mondial, generalul Prezan a decorat-o cu medalia de război – Virtutea Militară clasa I, iar contele de Saint Aulaire – Ambasadorul Franței în România, i-a dăruit Medalia de aur a Epidemiilor și Crucea de Război (La Croix de Guerre).
De atunci, Regina noastră a fost numită și REGINA SOLDAT!
Expoziția a fost prezentată și foarte apreciată  la Teatrul Național București, Palatul Culturii Iași, ICR Berlin și în multe alte săli din România și din străinătate. Pentru această expoziție, Asociației România Culturală, i s-a decernat Premiul pentru celebrarea Centenarului 2017, desemnat de AFCN.