24

The show « The cheated lover », is based on the script written by the Bulgarian author Orlin Diakov, director of the Sava Ogneon theater in Ruse. Ioan Isaiu and Sorin Misirianțu, the actors of the National Theater of Cluj, play as guests of the Comedy Company. The show is a refined comedy, in which the main actors face some real struggles. The main topic is the argument between the two men for the same woman. It's a quarrel with knives on the table, without rules and often without fair play. Although, this piece has a special sensitivity, which the viewer discovers along the way, taking part in the suffering and defeat of the characters. The show was played in Europe, London, Stuttgart, Stockholm, Nurnberg, and beyond the ocean - Havana, Montreal, Ottawa and Toronto.


Spectacolul « Amantul înșelat », are la bază scenariul scris de bulgarul Orlin Diakov, directorul teatrului Sava Ogneon din Ruse. Ioan Isaiu și Sorin Misirianțu, actorii Teatrului Național Cluj, joacă, în calitate de invitați ai Companiei de Comedie. Spectacolul este o comedie rafinată, în care cei doi actori fac un adevărat tur de forță.  În plan central stă disputa dintre cei doi pentru aceeași femeie. E o dispută cu cuțitele pe masă, fără reguli și de multe ori fără fair-play. Și totuși, această piesă are o sensibilitate aparte, pe care spectatorul o descoperă pe parcurs, luat fiind părtaș la suferința și zbaterea personajelor. Spectacolul s-a jucat în Europa, la Londra, Stuttgart, Stockholm, Nurnberg, și dincolo de ocean - Havana, Montreal, Ottawa și Toronto.
SCENARIST: Orlin Diakov
REGIA: Sorin Misiriantu
DISTRIBUTIA: Ioan Isaiu, Sorin Misiriantu