22

Expoziție de Pictură - Emil CIOCOIU & de Sculptură - Vladimir KAZAN
Une exposition unique qui nous confronte aux grandes questions qui hantent la société européenne d'aujourd'hui, une exposition qui fournit également une réponse: la culture ... la culture comme moyen d'échapper, de s’élever, de se retrouver, la culture comme principal moyen de revenir à ce que est essentiel.
Vladimir Kazan est né à Ploieşti, en Roumanie, en 1952. Il a terminé ses études à l'École des Arts de Bucarest et à l'Académie des Beaux-arts de Liège. Ses œuvres ont été exposées dans des centres culturels, des galeries et des foires d'art dans de nombreuses villes européennes comme Aix-la-Chapelle, Bari, Berlin, Bruges, Bruxelles, Budapest, Essen, Francfort, Genève, Gand, Cologne, Madrid, Nice, Padoue, Palerme, Paris, Rome, Strasbourg, Stuttgart ...
Un message archéologique sculpté dans la peau de sa forme monolithique. Ses sculptures sont posés des points, les balises de ce temps chargés de symboles des civilisations. Dans son travail, Vladimir Kazan relie passé et présent avec le naturel. Dans lequel il met les ancrages métalliques avec une inépuisable créativité dans la pierre. Une ligne d’objets solides avec une sensibilité rare.
L'artiste a été récompensé par de nombreux prix prestigieux tout au long de sa carrière, ses œuvres étant incluses dans les collections publiques suivantes en Belgique: Herk-de-Stad, Saint-Gislain, "Hommage à Ockegem", The Stone Museum à Sprimont, Liège (deux sculptures ), Université du Hainaut, Château d'Oupeye, mais aussi en Italie, dans la ville de San Vincenzo.
 «Né en Roumanie en 1948, Emil Ciocoiu a trouvé depuis de nombreuses années une nouvelle patrie en Allemagne. Il vit et travaille à Aix-la-Chapelle, ayant la liberté de travailler dans « la terre des trois frontières », l'Allemagne, la Belgique et le Pays-Bas. Dans son âme, il a gardé les racines roumaines qui le ramènent souvent dans son pays. Son art évoque l'optimisme et une profondeur brillante. Il rassemble les personnes, les religions, les mentalités et transperce les frontières. Tout comme l'artiste lui-même. » Marcel Philipp, Maire de la ville d'Aix-la-Chapelle
Emil Ciocoiu a complété ses études en 1974 à l'Académie des Arts de Bucarest. En 1976, il est devenu membre de l'Union des Artistes Roumains. En 1980, il quitte la Roumanie et s'installe à
Aix-la-Chapelle, en Allemagne. En 1983, il est devenu membre de l'Union des Artistes Allemands. De nombreuses expositions personnelles et collectives lui ont apporté une reconnaissance professionnelle en Allemagne et à l'étranger. Ses œuvres ont été exposées à Milan, Paris, Hambourg, Cannes, Stuttgart, Avignon, Vienne, Bruxelles, Monte Carlo, ainsi que des foires internationales d'art à New York, Québec, Rome, Barcelone, Bologne, Genève, etc.
Ses œuvres sont également exposées au Musée International Ludwig de Pékin, au Musée National d'Art de Bucarest, à la Fondation Ludwig pour l'Art et la Compréhension Universelle d'Aix-la-Chapelle, au Musée National d'Art Moderne de Pescara, dans la Collection d'Art de Dynastie Royale de Jordanie et dans la Collection Royale d'Art de la Dynastie Néerlandaise.

 

O expoziție inedită care nu numai că ne pune față în față cu marile întrebări ale societatii europeane de astăzi, dar care oferă și un răspuns : cultura ca mijloc de scăpare, de ridicare, de regăsire, cultura ca mijloc principal de reîntoarcere la esență.
Opera lui Vladimir Kazan e marcată de contactul intim cu materia. Mesajul arheologic e sculptat în pielea formelor monolitice. Sculpturile lui Kazan sunt puncte de repaus, puncte de reper atemporale, reprezentative acestei epoci, dar încărcate de simbolurile civilizațiilor umanității. Artistul conectează trecutul și prezentul cu aceeași dibăcie cu care ancorează metalul în piatră. Prin forță, sensibilitate și o inepuizabilă creativitate, opera lui Kazan dezvăluie frumusețea intrinsecă a materialelor. 
Vladimir Kazan s-a născut la Ploiești în 1952. Și-a făcut studiile la Școala de Arte din București și la Academia de Arte Frumoase din Liège. Operele sale au fost expuse în centre culturale, galerii și târguri de artă din numeroase orașe europene precum : Aachen, Bari, Berlin, Bruges, Bruxelles, Budapesta, Essen, Frankfurt, Geneva, Gent, Köln, Madrid, Nisa, Padova, Palermo, Paris, Roma, Strasbourg, Stuttgart ...
Artistul a fost răsplătit cu numeroase premii prestigioase de-a lungul carierei, lucrările sale aflându-se în următoarele colecții publice în Belgia : Herk-de-Stad, Saint-Ghislain „Hommage à Ockegem”, Muzeul Pietrei din Sprimont, Liège (două sculpturi), Universitatea din Province de Hainaut, Château d’Oupeye dar și în Italia, în orașul San-Vincenzo. 
“Născut în România, în 1948, Emil Ciocoiu și-a găsit de mulți ani o nouă patrie în Germania. Trăiește și lucrează la Aachen, având libertatea de a-și desfăsura plenar arta în «țara celor trei granițe» între Germania, Belgia și Olanda. În suflet păstrează însă rădăcinile românești care îi poartă pașii înapoi spre țară. Arta lui emană optimism și totodată o profunzime strălucitoare. Ea aduce împreună oameni, religii, mentalități, transgresează granițele. La fel ca Artistul însuși.” Marcel Philipp, Primarul General al Orasului Aachen
Emil Ciocoiu și-a făcut studiile la Academia de Arte din București între 1968 și 1974. În 1976 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici Români. În 1980 părăsește România și se instalează în Aachen, Germania. În 1983 devine mebru al Uniunii Artiștilor Germani. Numeroase expoziții personale și de grup îi aduc o largă recunoaștere în țară, și în străinătate.  Operele lui au fost expuse, între altele, la Milano, Bucuresti, Paris, Hamburg, Cannes, Stuttgart, Avignon, Viena, Bruxelles, Monte Carlo, ca de altfel și la târguri internaționale de artă, la New York, Quebec, Roma, Barcelona, Bologna, Geneva, etc.
Operele artistului sânt prezente și la Muzeul Internațional Ludwig din Beijing, la Muzeul Național de Artă din București, la Fundația Ludwig pentru Artă și Înțelegere Universală din Aachen, la Muzeul Național de Artă Modernă din Pescara, în colecția de artă a Dinastiei Regale a Iordaniei, în Colecția de Artă a Dinastiei Regale a Olandei.