16

EXPOSITION DE BIJOUX CONTEMPORAINS "CAMERA LUCIDA"      
Assamblage - Association Nationale des Auteurs et Designers de Bijoux Contemporains
Un projet financé par le Ministère Roumain de la Culture et de l'Identité Nationale
Une exposition internationale de bijoux contemporains et de techniques mixtes dédiée au Centenaire de la Roumanie et à la commémoration de la Première Guerre mondiale
"CAMERA LUCIDA" est un nouveau projet lancé par ASSAMBLAGE au cours de 2017-2018 et consacré à la commémoration de 100 ans de la Première Guerre mondiale et du Centenaire de la Grande Union de la Roumanie. L’exposition est une continuation de deux grands projets entrepris par Assamblage en 2015 - 2016, "Un voyage à travers l'histoire et l'avenir de bijoux" et "FOUND.LOST.FOUND".
L'exposition est étroitement liée à l'événement "La Roumanie dans la Grande Guerre", dédiée à la commémoration du Centenaire de l'entrée en guerre du Royaume de Roumanie, et la situation en Transylvanie, Bucovine et Bessarabie.
"CAMERA LUCIDA" présente deux installations interactives et comprend une sélection curatoriale de l’exposition  "Room 40 - Déchiffrer le design contemporain", présenté pour la première fois à la Semaine du Design Roumain 2017. Le projet rassemble plus de 30 designers roumains et internationaux (Etats-Unis, Costa Rica, la Corée du Sud, France, Espagne, Mexique, Finlande, Italie, etc ...) sélectionnés suite à un concours de design.

 

EXPOZIȚIA DE BIJUTERIE  „CAMERA LUCIDA”
Assamblage - Asociația Națională a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană
Proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale 
Expoziție internațională de bijuterie contemporană și mixed-media dedicată Centenarului României și Primului Război Mondial
„CAMERA LUCIDA” este un nou proiect lansat de ASSAMBLAGE în perioada 2017 – 2018, dedicat comemorării a 100 ani de la încheierea Primului Război Mondial, precum și Centenarului Desăvârșirii Unității Naționale. Expoziția este o continuare a două proiecte de anvergură desfășurate de Assamblage în perioada 2015 – 2016 și anume „O călătorie prin istoria și viitorul bijuteriei” și „FOUND.LOST.FOUND”.
„CAMERA LUCIDA”  este strâns legata de evenimentul „România în Marele Război,” dedicată comemorării centenarului intrării în război a Regatului României, dar şi a situaţiei din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.
„CAMERA LUCIDA” prezintă două instalații interactive de bijuterie contemporană și include o selecție curatorială a expoziției „Room 40 – Descifrarea designului contemporan”, prezentată pentru prima dată în cadrul expoziției centrale la Romanian Design Week 2017. Proiectul aduce laolaltă peste 30 de designeri români și internaționali ( SUA, Costa Rica, Coreea de Sud, Franța, Spania, Mexic, Finlanda, Italia, etc.) selectați în urma unui concurs de proiecte.