10

Un hommage à l'usine de Mioveni et à ses ouvriers à l'occasion du 50ème anniversaire de Dacia en Roumanie... Une rencontre fabuleuse avec l'histoire de la seule voiture au monde nommée d'après un pays...
Le livre révèle l’histoire de Dacia depuis ses débuts difficiles jusqu’à son récent renaissance. La préface est signée par Gheorghe Păun, membre de l'Académie roumaine: "L'auteur écrit de l'intérieur, avec amour et lucidité, parfois de manière critique et aiguë, avec humour et compréhension, avec élégance, précision et justesse. (...) Le livre commence par ... la Dacia historique et sa conquête par les Romains et vous emmène à la «conquête» de  Dacia « quatre roues » par Renault en 1990."
Publié par l'Euro Press Publishing House en 2018, le Centenaire de la Roumanie, le livre de Nicolae Badiu contient également 15 pages d'illustrations sélectionnées, insérées au hasard comme une métaphore post-scriptum ...
*****************************************************************************
O întâlnire fabuloasă cu povestea singurei mașini din lume cu nume de țară…Un omagiu adus uzinei din Mioveni și oamenilor ei la aniversarea a 50 de ani de la înființare…
Cartea-reportaj „POARTA 3 – MAŞINA CU NUME DE ŢARĂ DACIA” îl poartă pe cititor de la chinul facerii la cel al refacerii „Dacia”, fiind un omagiu adus uzinei din Mioveni şi oamenilor ei. Prefaţa este semnată de academicianul Gheorghe Păun, care apreciază: „Autorul scrie din interior, cu dragoste şi luciditate, critic-acid uneori, cu umor şi înţelegere totodeauna, cu eleganţă, precizie şi acribie. (…) Cartea începe de la … Dacia istorică şi cucerirea ei de către romani şi ajunge până la „cucerirea” Daciei pe patru roţi de către Renault, în 1990.”
Apărută la editura „Euro Press”, în anul Centenarului Marii Uniri, cartea lui Nicolae Badiu conţine şi 15 pagini cu ilustraţii adunate şi aşezate aleatoriu ca o metaforă post-scriptum…