20

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE – DOCUMENT "LA REINE SOLDAT"  

L’association La Roumanie Culturelle
Organisé avec le soutien de l'Institut Culturel Roumain à Bruxelles et en collaboration avec la Représentation Permanente de la Roumanie auprès de l'Union Européenne 
Un magnifique hommage à la Reine Marie de Roumanie, des images et des témoignages exceptionnels marquant le Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et la réalisation de la Grande Roumanie
L'exposition "LA REINE SOLDAT", un projet culturel cofinancé par l’Administration du Fond Culturel National, évoque la personnalité de la Reine Marie, ainsi que son implication active dans les campagnes de la Première Guerre mondiale à travers des images qui montrent son service dans l'organisation des hôpitaux de campagne, aux soins de plaies sur le front, ainsi que d'autres actions caritatives destinées à remonter le moral des troupes roumaines et à soulager les souffrances des blessés pendant la Grande Guerre.
La Reine Marie est la seule reine qui, durant ces années, n'a pas eu peur des balles, des bombes ou des épidémies ...
Pour son attitude courageuse pendant la Première Guerre mondiale, le général Prezan l'a décoré de la médaille de guerre – La Vertu Militaire, première classe, et le comte Saint Aulaire (Ministre de la France en Roumanie), lui a remis la Médaille d'Or des Epidémies et la Croix de Guerre.
Depuis lors, notre Reine a également été nommée LA REINE SOLDAT!
L'exposition a été présentée et appréciée au Théâtre National de Bucarest, au Palais de la Culture Iași, à l'Institut Culturel Roumain à Berlin et dans de nombreux autres lieux en Roumanie et à l'étranger. Pour cette exposition, L’association La Roumanie Culturelle a reçu le Prix du Centenaire 2017, décerné par l’Administration du Fond Culturel National.

 

EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFIE-DOCUMENT „REGINA SOLDAT” 
Asociația România Culturală 
Cu sprijinul Institutului Cultural Român Bruxelles și în colaborare cu Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană
Superb omagiu adus Reginei Maria, imagini și mărturii de excepție la  împlinirea unui secol de la Marele Război și Marea Unire
Expoziţia de fotografie-document „REGINA SOLDAT”, proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), evocă personalitatea Reginei Maria, precum şi implicarea sa activă în campaniile din timpul Primului Război Mondial, prin imagini care o înfăţişează pe aceasta participând activ la organizarea spitalelor de campanie, la îngrijirea răniţilor de pe front, precum şi la alte acţiuni caritabile menite să ridice moralul militarilor români şi să aline suferinţa celor răniţi în timpul Marelui Război.
Este singura Regină care, în acele vremuri grele, nu a cunoscut frica de gloanțe, de bombe și nici măcar de epidemii… Îmbrăcată în nelipsita uniformă de soră medicală, Suverana noastră a mers chiar și pe front, coborând fără frică în „tranșeele morții” pentru a-și încuraja soldații!
Pentru atitudinea sa curajoasă din timpul Primului Război Mondial, generalul Prezan a decorat-o cu medalia de război – Virtutea Militară clasa I, iar contele de Saint Aulaire – Ambasadorul Franței în România, i-a dăruit Medalia de aur a Epidemiilor și Crucea de Război (La Croix de Guerre).
De atunci, Regina noastră a fost numită și REGINA SOLDAT!
Expoziția a fost prezentată și foarte apreciată  la Teatrul Național București, Palatul Culturii Iași, ICR Berlin și în multe alte săli din România și din străinătate. Pentru această expoziție, Asociației România Culturală, i s-a decernat Premiul pentru celebrarea Centenarului 2017, desemnat de AFCN.