15

Hespèrion XXIJordi Savall leiding, vedel – Hakan Güngör qanun – Yurdal Tokcan ud – Murat Salim Tokaç tanbûr – Fahrettin Yarkin slagwerk – Haïg Sarikouyyoumdjian duduk – Gaguik Muradyan kemençe – Nedyalko Nedyalkov kaval – Dimitri Psonis santur – Pedro Estevan slagwerk

OMKADERING: 19:00 Meet the Artist: Jordi Savall


Jordi Savall en zijn Hespèrion XXI-ensemble brengen een hommageconcert aan de Roemeense tanburspeler en componist Dimitrie Cantemir (1673-1723). Istanboel, of Constantinopel, was in zijn tijd het religieuze en culturele hart van de moslimwereld. Zijn boek Kitâb-ül ilm-il mûsikî (Over de wetenschap van de muziek) droeg hij op aan sultan Ahmed III en vormt het uitgangspunt van dit concert. Savall maakt een fraaie selectie van een tiental stukken uit de 355 composities. Hij confronteert het hoofse repertoire van Cantemir met de muzikale volkstraditie van de neergestreken Sefardische Joden en Armeniërs.