20

Letterlijk in het hart staan van de muziek, dat moet de droom zijn van menig muziekliefhebber. De rijke klanken hoor je dan overal om je heen en je gaat er volledig in op. Dit kan je deze avond ervaren dankzij een klankinstallatie met tientallen luidsprekers. Bij deze voorstelling gaat het enkel en alleen om het auditieve zintuig en is er geen visuele afleiding van muzikanten. Uit de luidsprekers klinkt het indrukwekkende en tegelijk erg verinnerlijkte Via crucis van Liszt, zijn verklanking van de veertien staties van Jezus op de kruisweg.