26

Het Brusselse bureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen brengt architectuur terug tot zijn essentie: met een beperkte set geometrische basisregels wordt een kader uitgezet waarbinnen het leven zich in al zijn complexiteit kan afspelen. De overzichtstentoonstelling Everything Architecture vertrekt van het idee dat elk product van het bureau een project op zich is. Maquettes, tekeningen en perspectieven van de architecten bevolken de antichambres van het Paleis voor Schone Kunsten, samen met kunstwerken die verwant zijn aan de geest en taal van het bureau. De kunstwerken zijn meer dan inspiratiebronnen. Ze gaan dieper in op de ambiguïteit van representatie en abstractie. Van cruciaal belang is de manier waarop de werken zowel inhoudelijk als ruimtelijk met elkaar in verband gebracht worden.