20

Moussem Talks is een reeks gesprekken en debatten over de uitdagingen van onze complexe samenleving. We bieden deze denkers, die de moed hebben de problemen van de Arabisch-islamitische wereld aan te kaarten, een podium en laten hen met hun Europese evenknieën in gesprek gaan. Op de eerste Moussem Talks geven we, tijdens de Sufi Night op 31 oktober, het woord aan Cheikh Khaled Bentounès, de spirituele leider van de alawieten, en Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu – de Unie Vrijzinnige Verenigingen (de koepelorganisatie van Nederlandstalige vrijzinnige humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel). Ze hebben het over het humanisme, over de grenzen van levensbeschouwelijke overtuigingen heen. Kent ook de islam een humanistische strekking? En hoe zit het met het humanisme in het soefisme? De Arabisch-islamitische wereld is volop aan het veranderen en er zijn heel sterk uiteenlopende strekkingen. In die context is het belangrijk aan reflectie en/of (zelf)kritiek te doen en op zoek te gaan naar de wortels van het humanisme in de Arabisch-islamitische wereld.