01

Het jaar 2015 stond in het teken van gesprekken en discussies over crisissen binnen en buiten Europa. Kunstencentra en musea bieden ruimte voor bezinning over culturele verschillen, aan de hand van performances, kunstwerken en creaties. Ze creëren ook een dialoog tussen kunstenaars, beleidsmakers en wetenschappers. Dat is ook de opzet van dit rondetafelgesprek, zij het met een andere insteek. We stellen vragen bij de manier waarop we – elk met onze eigen culturele achtergrond – al dan niet in staat zijn om te communiceren en samen ergens betekenis aan te geven. In 2016 komt de Europese Unie voor de dag met een nieuw mondiaal, cultureel beleid voor buitenlandse betrekkingen: hoe zullen de beleidsmakers de uitdagingen met betrekking tot interculturele communicatie aanpakken?

Gastsprekers: Dr. Milton J. Bennet (expert interculturele communicatie en theoreticus van Developmental Model of Intercultural Sensitivity), Androulla Kaminara (Europese Commissie), Pascal Lamy (Institut Jacques Delors en voorzitter van de Oxford Martin Commission), Rachida Lamrabet (Belgische schrijfster over immigratie en interculturele dialoog)
Geleid door : Margaux Richet (expert in interculturele communicatie opleidingen)