27

Op een moment dat de fundamenten van de Europese Unie in vraag worden gesteld – met een nauwelijks getemde euro-crisis, een vluchtelingencrisis en een groeiende publieke ontgoocheling – lijkt het dringender dan ooit om te onderzoeken wat Europa uniek maakt. Wat verenigt de mensen op ons continent: cultureel, politiek en historisch? De Leerstoel in Europese waarden: discoursen en perspectieven - een gezamenlijk project van de UCL en de UAntwerpen - is gewijd aan de studie van Europese waarden. Delen we een gemeenschappelijk erfgoed? Wat betekenen waardeverschillen tussen Oost en West of Noord en Zuid? Hoe benaderen we de huidige uitdagingen die migratie stelt? Hoe stimuleren we de publieke waardering voor de interactie tussen Europa's eenheid en diversiteit? Hoe kan de diversifiëring van onze steden culturele uitwisseling en onderling begrip bevorderen? Werkend op het snijvlak van sociale wetenschappen, geschiedenis en filosofie, streeft deze Leerstoel er naar om vernieuwende inzichten en strategieën naar studenten, beleidsmakers en het grote publiek te brengen.

Programma:

• Korte voorstelling van de Leerstoel door de twee leerstoelhouders, Noel Clycq (UAntwerpen) en Luuk van Middelaar (UCL)
• Podiumgesprek met Frans Timmermans, Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie, gemodereerd door Béatrice Delvaux (Le Soir).
• Conclusies door Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad, “Europese waarden vandaag – Les valeurs européennes aujourd’hui”.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via
www.uclouvain.be/europeanvalues
 

Zie ook