09

The Citizen focust op ‘de ander’, hier belichaamd door Afrikaanse vluchtelingen. De Duitse kunstenaar Tobias Zielony toont geen hulpeloze mensen maar individuen die hun zaken regelen, de strijd met moeilijkheden aangaan en zich zichtbaar maken. Zijn foto’s presenteert hij als grote muurstukken en kranten met foto’s, zonder de begeleidende tekstkolommen. Hij verwijst naar de verscheurde levensverhalen en de details die geen aandacht krijgen in het publieke debat. Afrikaanse schrijvers en journalisten leveren commentaar op zijn werk. Het krantenverslag dat wordt getoond, is het resultaat van die oefening en laat je verder kijken dan het beperkte Europese perspectief.