26

Als ontwerper van het beroemde Mémé (Maison des Médecins) in Brussel en als internationaal bekend en invloedrijk theoreticus is Lucien Kroll een van de belangrijkste figuren van de Belgische architectuur. Deze wegbereider – op meer dan één vlak – kant zich al vijftig jaar tegen de uitwassen van het modernisme, de verstedelijking en de industrialisering van de woningbouw. Hij was één van de eerste architecten die ecologische principes hanteerde en burgerparticipatie ernstig nam. Zijn werk is gebaseerd op de noties van incrementalisme en complexiteit, maar zijn projecten laten niets aan het toeval over. De plannen zijn met strakke hand uitgewerkt. De tekeningen rijk en precies.

Deze zomer stellen A+ en BOZAR een tentoonstelling voor over het werk van Simone en Lucien Kroll – een primeur voor België. De uitgebreide tentoonstelling, oorspronkelijk in Parijs in 2015 gecreëerd door de Cité de l'architecture et du patrimoine, bevat 80 projecten en verwezenlijkingen, talrijke tekeningen en originele plannen, teksten, video's en onuitgegeven foto's.
In Brussel wordt de tentoonstelling aangevuld met getuigenissen van Rob Hendriks en Francis Strauven, en met een korte onuitgegeven film over zijn bureau en één van de eerste projecten van collectief wonen in Oudergem.

In het kader van de tentoonstelling vinden deze zomer twee summer bars plaats over het onderricht van participatie en over La Mémé, evenals een lezing van Lucien Kroll en rondleidingen in La Mémé.

Curatoren: Patrice Goulet, Marie-Hélène Contal (Cité de l'architecture et du patrimoine)
Wetenschappelijk adviseur: Dag Boutsen (KU Leuven)

Voorbij