18

Volkeren en regimes trekken al sinds jaar en dag naar centraal gelegen straten en pleinen in steden om hun macht tentoon te spreiden of sociaal en politiek verzet onder woorden te brengen. De voorbije tien jaar zagen we hoe grote menigten en georganiseerde groeperingen zich de publieke ruimte toe-eigenden om hun ongenoegen duidelijk te maken en te wijzen op de nood aan verandering. Denk maar aan de Arabische Lente, de Occupybeweging, de Griekse betogingen en de ‘parapluprotesten’ in Hong Kong … Deze tentoonstelling zet de openbare ruimte zelf in de kijker, maar dan na afloop van de betogingen. Hoe palmen demonstranten de straten in? Welke sporen laten stakingen, betogingen en protestacties achter in de stad?