24

Steden in Latijns-Amerika en in Europa zijn uitgegroeid tot spelers op wereldniveau en strategische ruimtes  waar er enorme sociale, politieke, economische en maatschappelijke verschuivingen plaatsvinden. Zowel binnen de Europese Unie als Latijns-Amerika ontstaan er meerdere publieke of privé-initiatieven die erop gericht zijn om de publieke ruimte terug te winnen. In dat kader kan cultuur en creativiteit nieuwe perspectieven aanbrengen en alternatieven aanbieden voor de uitdagingen die worden veroorzaakt door sociale uitsluiting en stedelijke ontwikkeling. In dit debat zal worden onderzocht hoe de EU en Latijns-Amerika een gezamenlijk antwoord kunnen formuleren op deze problematiek en hoe ze tot meer inclusieve en veerkrachtige steden kunnen evolueren.

Het publieke debat volgt op een seminarie georganiseerd in BOZAR, in samenwerking met Interarts, in het kader van het EU project 'Culture and arts supporting social cohesion in Latin American cities - LAIC’, met  de Europese Commissie.

Sprekers:

  • Introductie door Paul Dujardin, BOZAR CEO, en Stefano Manservisi (TBC), Director General, DG DEVCO
  • Carlos Uribe : Architect, cultural operator en historian, Colombia
  • Edgar Endress : Artiest, Chile/USA
  • Myriam Stoffen : Director van Zinneke, België
  • Matteo Ferroni : Architect, Italië

Moderator: Mercedes Giovinazzo, Interarts