25

Opmerkzame mensen hebben vastgesteld dat de kruisbestuiving tussen wetenschap, technologie en kunst (Science, Technology and Arts of kortweg STARTS) bijzonder veel potentieel heeft voor innovatie. En innovatie is wat we nodig hebben om de sociale, ecologische en economische uitdagingen die Europa in de nabije toekomst te wachten staan het hoofd te bieden. Almaar meer hightechbedrijven uit de hele wereld verkondigen het: naast wetenschappelijke en technologische skills zijn er kritische skills nodig om innovatie tot stand te brengen en om iets waardevols te creëren voor de samenleving. Een van die kritische skills is creativiteit en die is stevig verankerd in de kunstwereld.

De Europese Commissie heeft dat ook ingezien en daarom heeft ze STARTS gelanceerd – innovatie op het kruispunt van wetenschap, technologie en kunst. Deze prijs beloont kunstenaars die wetenschappelijke en technologische kennis en vaardigheden bekendmaken bij het brede publiek en innovatieve processen op gang brengen. De prijs beloont enerzijds kunstwerken die de manier waarop we naar technologie kijken beïnvloeden of veranderen en anderzijds veelbelovende samenwerkingsvormen tussen de privésector en de kunst- en cultuurwereld.

BOZAR laat je kennismaken met een boeiende selectie van de STARTS PRIZE winnaars en werken die genomineerd waren en eervolle vermeldingen ontvingen.