28

Industrie maakt een vitaal deel uit van het rijke economische en stedelijke weefsel van een veerkrachtige stad. De tentoonstelling 'A good city has industry - Atelier Brussels’ belicht de noodzaak om een omgeving te ontwikkelen waarin een gezonde en diverse economie kan bloeien. Ontwerpen uit het onderzoek worden tentoongesteld, naast nieuwe strategieën die van een stad een plaats maken waar je kan wonen én werken.

Atelier Brussels werd samen met Vlaamse en Brusselse actoren opgezet door de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2016 en Architecture Workroom in het kader van IABR 2016 —The Next Economy. Na Rotterdam, is de tentoonstelling nu te zien in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Voorbij