12

Cinema Project is een collectieve vereniging zonder winstoogmerk gebaseerd in Portland (Oregon, USA). Sinds 2003 zetten ze zich in voor het bewustzijn en begrip van innoverende experimentele film en avant-garde videokunst uit het verleden en heden. Mia Ferm werkt er als programmatrice en co-directrice.

Hierarchy of Particles is een programma bestaande uit films en video’s uit verschillende periodes die het idee van partikels en fragmenten van beeld en geluid verkent, aan de hand van een breed pallet van formaten en ontwikkelingsmanieren: van de behandeling van analoge videosignalen tot hoog contrasterende pellicule die manueel ontwikkeld en behandeld is , passerend via de hermontage van gevonden beelden.

Programma:
Du haut de ces pyramides, derrière – Yves Dymen (Petrov) (Frankrijk, 2015, 16mm, kleur, stil, 5 min)
Artifacts – Woody Vasulka (USA, 1981, video, z/w, geluid, 24 min)
H(i)J – Guillaume Cailleau (Duitsland, 2009, 16mm, z/w, stil, 6 min)
If the war continues – Jonathan Schwartz (USA, 2012, 16mm, kleur, geluid, 5 min)
Keying Distinctions – Peer Bode (USA, 1978, video, z/w, 3.5 min)
Second Sighted – Deborah Stratman (USA, 2015, video, kleur, geluid, 5 min)