19

Malta. Land of Sea weerspiegelt de culturele diversiteit die aan de basis ligt van de Maltese identiteit. Met als rode draad de alomtegenwoordige Middellandse Zee, die – als blijvende invloed op het echte leven en de verbeelding – Malta voor de wereld openstelt. De tentoonstelling omvat een zestigtal – soms zelfs prehistorische – werken die de tand des tijds hebben doorstaan. Elk object kan afzonderlijk beschouwd of in verband gebracht worden met de andere, om op een dynamische manier de geschiedenis en de ziel van een eiland te schetsen dat berust op tal van culturele kruisbestuivingen. En wat als het land niet zozeer tegenpool was van de zee, maar er uiteindelijk het verlengde – of beter nog – de verwezenlijking van was?

Voorbij