16

Voor zijn komst naar BOZAR stelt de Franse beeldend kunstenaar Ernest Pignon-Ernest een reeks afbeeldingen uit het “Parcours Mahmoud Darwish” tentoon die hij in 2009 in de Palestijnse stad Ramallah maakte. Hij plakt – al bijna 50 jaar intussen – afbeeldingen in zeefdruk of geschilderd op papier, op de muren van steden. Voor hem heeft een werk pas echt zin als het in zijn architecturale en sociale omgeving is opgenomen: “... in het begin is er een plaats, een plek die leeft, waar ik wil werken. Ik probeer om ze te begrijpen, om in één keer alles te vatten wat ik er zie: de ruimte, het licht, de kleuren ... en in hetzelfde opzicht ook alles wat niet of niet meer zichtbaar is: de geschiedenis, vervlogen herinneringen, de symbolische lading ... Op die echte plek in al haar complexiteit voeg ik een fictief element, een afbeelding, toe. Met die toevoeging wil ik van die plek niet alleen een plastische ruimte maken, maar er ook de herinnering van bewerken en de symboliek ervan openbaren, verstoren en scherper doen uitkomen ...” Nadat hij Darwish al op verschillende plaatsen in de Palestijnse stad deed verschijnen, doet hij hem ook herleven binnen de muren van Bozar. Niet zozeer om de herinnering aan de Palestijnse dichter levendig te houden, maar om hem een plaats te geven in ons collectief geheugen en te benadrukken hoe duurzaam zijn werk nu eenmaal is.