20

Ricercar ConsortCollegium Vocale GentPhilippe Pierlot leiding – Hannah Morrison sopraan – Carlos Mena altus – Hans Jörg Mammel tenor – Matthias Vieweg bas

Programma

Cantate "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes", BWV 76 Johann Sebastian Bach
Cantate "Geist und Seele wird verwirret", BWV 35 Johann Sebastian Bach
Cantate "Ich hatte viel Bekümmernis", BWV 21 Johann Sebastian Bach


Johann Sebastian Bach wist zijn compositorisch vakmanschap en inventiviteit keer op keer te laten resulteren in werken van een verbluffende emotionele diepgang. Dat was bij uitstek het geval in de passies en in de meer dan tweehonderd bewaard gebleven kerkcantates waarin Bijbelverzen, vrije poëzie en lutherse koralen het verloop van de muziek volledig bepaalden. Een vroeg voorbeeld hiervan uit Bachs tijd in Weimar is de  ontroerende cantate Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21. Anders van toon is virtuoze altsolo cantate Geist und Seele wird verwirret BWV 35, voor het eerst uitgevoerd in Leipzig in 1726, waarin het verlangen naar het hiernamaals Bach andermaal inspireert tot hemelse muziek!