12

Donna Haraway is een van de meest relevante stemmen van onze tijd, iemand die ons in staat stelt om al doende na te denken over wat ons vandaag overkomt. Ze is in staat om ‘hoop op te wekken aan de rand van de afgrond’. Haraway belichaamt wat men het ‘eco-sofisch denken’ zou kunnen noemen: een manier van denken over de wereld die scherp en veeleisend is en gemakkelijke oplossingen uit de weg gaat, die beschikt over een stellige kracht waar we absoluut behoefte aan hebben. (Isabelle Stengers)

Donna Haraway (USA, 1944) is een invloedrijk kenniswetenschapster, feministe en sciencefictionliefhebster, die met haar werk een brug slaat tussen wetenschap en fictie. In de jaren 80 raakte ze bekend met werk rond gender, identiteit en technologie waarin ze brak met de heersende trends en de deur openzette voor een vrijmoedig en vrolijk transfeminisme. Haraway is een begenadigd vertelster, die in een tijdperk van rampen een weerspannig en hoopvol universum van krioelende wezens en transsoorten schetst.

Voorbij