20

Werkplekken / Huisvesting en wonen/ Smart Cities / De individuele auto / De lichte verplaatsing / Producten en goederen / Ruimte en mobiliteitsinfrastructuur

Welke gebruiken en de levensstijlen zullen wij morgen erop nahouden (wonen, werken, consumptie, en welke gevolgen zullen hieruit voortvloeiende voor het onroerend goed en de ruimtelijke ordening). Wat voor invloed zullen zij hebben op de mobiliteit en hoe zullen zij de invloed van de mobiliteit ondergaan?
Welke technologische vooruitgang wordt geboekt op het vlak van de mobiliteit van mensen en goederen alsook op het vlak van de connectiviteit. Hoe beïnvloeden die onze gebruiken nu al of in de toekomst? Wat zal de uiteindelijk de invloed op onze ruimte zijn?
Wat zijn samengevat de dynamieken van de verandering in de gedragingen en praktijken, die wederkerig onze verwachtingen inzake mobiliteit en connectiviteit zullen dooreenschudden maar ook onze levens-, werk- en verplaatsingswijzen evenals de wijze waarop wij handeldrijven?

Sprekers: Elisabeth Pélegrin-Genel (architect & stedenbouwkundige), Gaetan Hannecart (MATEXI), Benjamin Cadranel (Citydev), Isabelle Sonneville (AXA Belgium), Claire Flurin (Pure House New York), Jean Haëntjens (raadgever in stedelijke strategieën), Pieter Ballon (auteur van « Smart Cities »), Jean-François Soupizet (consultant in internationale & digitale ontwikkeling), Frédéric Mathis (VEDECOM), Michel Hubert (Brussels Studies), Ross Douglas (promotor van de beurzen « Autonomy »), Xavier Tackoen (Espace-Mobilité), Georges Amar (futuroloog), Thibaud Hilmarcher (Tractebel Engie), Maria Cristina Marolda (DG MOVE Europese Commissie), Mirjam Tas (stadsdistributie UPS), Frédéric Héran (Universiteit van Rijsel), Guillaume Vandervaeren (JNC – FBU), Simon Collet (TEC - Namur).

Programma:
8:30 : opening
9:00 - 11:00 : Workshop 1
11:00 - 12:45 : Workshop 2
13:00 - 14:00 : Lunch (aangeboden)
14:00 - 15:30 :Workshop 3
15:30 - 17:00 : Workshop 4
17:30 – 17:45 : Inleiding lancering van de « Grand Prix de l’Urbanisme »
17:45 – 18:45 : conclusies van het forum en ronde tafel in de aanwezigheid van de ministers Rudi Vervoort, Pascal Smet, Céline Frémault en Carlo Di Antonio
19:00 : Sluiten drink

Steun:
Brussels Hoodfstedelijk Gewest, Minister-Voorzitter belast met Ruimtelijke Ordening  
Brussels Hoodfstedelijk Gewest, Minister belast met Mobiliteit – ontwerp Good move 
Région Wallonne

Zie ook