22

Studio - 13:30

PROJET INTERSONGS

Bo-Bars: Bô Soley & École Baron Steens

Jo Lesco, direction ∙ leiding

Les Fatmas de Belgica & Voci di Molenbeek

Carmen Sanchez & Laïla Amezian, Anne van der Plassche direction ∙ leiding

Les Enfants du Phoenix & Son du Quartier

Jovic Mafuta & Jo Lesco, direction ∙ leiding

Intersongs streeft er naar, doormiddel van zang, om Brusselse groepen van verschillende sociale en culturele achtergronden samen te brengen. Al deze groepen hebben hun eigen karakter, maar ze laten hun specifieke repertoire even achter, ontdekken ander werk, wisselen ervaringen uit en creëren samen. Het idee is om mensen, die elkaar normaal niet snel zouden ontmoeten, de mogelijkheid te bieden om elkaar beter te leren kennen. Vorige edities waren gericht op volwassenenkoren van diverse gemeenschappen. Deze 4e editie combineert twee koren met een vocaal en sociaal erg verschillende achtergrond.

Intersongs is een project van het Cultureel Centrum Jacques Franck en wordt ondersteund door de Brusselse Franstalige Openbare Dienst in het kader van sociale samenwerking.