03

Ze zijn de Egeïsche en de Middellandse Zee overgestoken in versleten rubberbootjes. Aan de grens met Syrië en Turkije en in Centraal-Europa zijn ze onder prikkeldraad gekropen. In Irak en Syrië sleepten ze zich over de stoffige wegen terwijl achter hun rug bommen insloegen en artilleriegeschut weerklonk. Ze hebben gewacht in speciaal ingerichte vluchtelingenkampen in Jordanië en Griekenland en in geïmproviseerde doorvoercentra in Belgrado. Ze hebben tijdens de winter in de Balkan langs spekgladde wegen zitten bibberen, omringd door sneeuw. En aan het einde van hun tocht zagen ze vrijwilligers die hen met een glimlach welkom heetten, vijandige massa’s die bedreigingen uitten en alles daartussenin.


AFP heeft hen gevolgd tijdens hun tocht en hun hoop, ontgoocheling, vreugde, waardigheid en lijden vastgelegd.

 

Tentoonstelling georganiseerd op initiatief van de Permanente vertegenwoordiging van ‘l’Organisation internationale de La Francophonie’ bij de Europese Unie