19

Dag op dag een jaar na de oproep op 9 mei voor een nieuwe Europese renaissance en enkele dagen na de Franse presidentsverkiezingen, openen BOZAR en CIVICO Europa samen met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, een groot Europees burgerdebat over onze gezamenlijke toekomst. Wat voor een Europa is er nodig voor een betere toekomst? Hoe kunnen we de burgers en de maatschappij engageren om een nieuwe etappe in de geschiedenis van de Unie aan te vatten? Hoe geven we opnieuw ademruimte aan onze democratie en zorgen we voor een heropleving? Wat is de rol van cultuur in het Europa van morgen?

Met: Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Europese Commissie), Daniel Cohn-Bendit (medewerker van Emmanuel Macron, oud-voorzitter van de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement), Guillaume Klossa (initiatiefnemer CIVICO Europa, oprichter EuropaNova), Maria João Rodrigues (vicevoorzitter van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement, voormalig minister), Taavi Rõivas (voormalig Eerste Minister van Estland), Utta Tuttlies (Pulse of Europe).

CIVICO Europa is een informele groep van opiniemakers, denkers en cultuurwerkers die afkomstig zijn uit verschillende Europese landen en die de ambitie koesteren om het Europese project nieuw leven in te blazen en om de Europese burger centraal te stellen binnen deze nieuwe beweging.