04

Drie cultuurinstellingen gaan met de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

De Senaat is de assemblee van de deelstaten, een plaats van reflectie en dialoog tussen de gemeenschappen over ‘transversale aangelegenheden’. Ook de kunstwerken van BPS22 en M HKA gaan de dialoog over die transversale aangelegenheden aan – met elkaar, met de verkozenen en met de burgers. Door in de Senaat op te duiken, openen ze ook het debat over de ontwikkeling van de democratie, die naar het voorbeeld van de toenemende diversiteit van onze samenleving – welke men soms superdiversiteit noemt – wel eens een ‘superdemocratie’ zou kunnen worden.

De tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE legt de focus op vijftien thema’s in evenveel zalen van de Senaat, die uitzonderlijk voor het publiek open staan. Telkens worden een kunstenaar van de Franse Gemeenschap en een kunstenaar van de Vlaamse Gemeenschap samengebracht met een derde kunstenaar uit een andere gemeenschap. Het is een unieke gelegenheid om overeenkomsten tussen werken te ontdekken en deel te nemen aan het debat waartoe ze uitnodigen.

Die reflectie zal de hele maand oktober worden voortgezet via ‘discussiesalons’ en lezingen die de drie partners opzetten – met BOZAR als trekker – over de thema’s van de tentoonstelling.

Bezoek het weplatform van de tentoonstelling >

Met werken van: Marina Abramovic & Ulay, Victor Alimpiev & Maria Zhunin, Carla Arocha, Charlotte Beaudry, Marcel Berlanger, Marcel Broodthaers, Miriam Cahn, Jacques Charlier, Vaast Colson, François Curlet, Edith Dekyndt, Luc Deleu, Denmark, Willi Filz, Michel François, Kendell Geers, Jef Geys, Sheela Gowda, René Heyvaert, Johanna Kandl, Suchan Kinoshita, Jacques Lizène, Emilio Lopez-Menchero, Taus Makhatcheva, Guy Mees, Johan Muyle, Jean-François Octave, ORLAN, Ria Pacquée, Sasha Pirogova, PSJM, Koka Ramishvili, Mira Sanders, Sven ’t Jolle, Pascal Marthine Tayou, Tapta, Christophe Terlinden, Narcisse Tordoir, Michael Van den Abeele, Jan Van Imschoot, Anne-Mie Van Kerckhoven, Vanessa Van Obberghen, Thierry Verbeke, Véronique Vercheval, Angel Vergara, Liliane Vertessen, Marthe Wéry, Yang Zhenzong.

Voorbij