22

Yochai Benkler is wereldwijd een belangrijke inspiratiebron voor de mogelijkheden die internet aan burgers biedt. Benkler was de eerste denker om de innovatieve kracht te erkennen van burgers die via internet gedecentraliseerd en samen zaken organiseren en produceren. Denk aan Wikipedia of open source software. Hiervoor muntte hij het begrip commons-based peer production.
In zijn boek The Penguin and the Leviathan: How Cooperation Triumphs over Self- Interest ontkracht Benkler het dominante mensbeeld van competitie en zelfbelang en vervangt dat door een beeld gebaseerd op solidariteit en samenwerking. Vanuit dit nieuwe perspectief kunnen burgerbewegingen efficiënter worden, betere technologie ontwerpen, onze economische systemen hervormen enz.

Yochai Benkler is professor aan Harvard University, waar hij codirecteur is van het Berkman Center for Internet & Society. Voordien was hij o.m. verbonden aan Yale Law University en New York University School of Law.