15

Qawwali is een vorm van mystieke (religieuze) muziek. Het woord qawwali is afgeleid van het Arabische woord qaol, dat “waarheid” of “volkswijsheid” betekent.  Het is onlosmakelijk verbonden met het soefisme, een mystieke stroming binnen het islamgedachtegoed, dat streeft naar waarheid, goddelijke liefde en verbondenheid met de schepper in rechtstreekse persoonlijke ervaringen via trance. Qawwali is een van de manieren om die verbondenheid te ervaren. Het heeft als doel zowel luisteraar als artiest in trance en tot een toestand van spirituele verlichting te brengen.

 

In Zuid-Azië wordt de vermenging van Perzische, Arabische, Turkse en Indiase muziektradities toegeschreven aan Amir Khusrow Dehlawī, het soefi-icoon uit Delhi van de Chrishti-orde. Het resultaat van die wederzijdse beïnvloeding is het qawwali-genre dat vandaag populair is in Pakistan en de rest van de wereld.
De ambassadrice voor Pakistan bij de EU, België en Luxemburg, mevr. Naghmana A Hashmi, zal een lezing geven over de kenmerken en herkomst van qawwali in het algemeen en in de Pakistaanse geschiedenis.