21

Tijdens deze lezing schetst prof. Peter-Paul Verbeek een breed filosofisch beeld van de relatie tussen mens en technologie. Hij zal actuele filosofische kwesties rond technologie toetsen aan stedenbouwkundige en ontwerppraktijken, en aan de beleidsvorming. Volgens prof. Verbeek is er nood aan een bredere benadering van de invloed van de digitale wereld op de analoge stad, en aan een centrale plaats voor ethische overwegingen in de slimme stad en burgerdebatten.

Peter-Paul Verbeek (°1970) is professor Filosofie van Mens en Techniek, en codirecteur van het DesignLab van de Nederlandse Universiteit Twente. In zijn onderzoek plaatst hij vraagtekens bij de relaties tussen mens en technologie. Hij wil bijdragen tot de filosofische theorievorming, ethische vraagstukken, technologische ontwerppraktijken en vernieuwing. Hij is lid van UNESCO - COMEST (World Commission on the Ethics of Science and Technology), naast verscheidene andere gespecialiseerde raden en centra.