22

Lezingen, statements en conversaties over de waarden van de samenleving en de staat van de democratie.

In het kader van SUPERDEMOCRATIE. De Senaat der Dingen, organiseert AGORA, het discussieplatform van BOZAR een reeks lezingen en salons.

Vier internationale gasten houden een lezing in het halfrond van de Senaat over de staat en de toekomst van de democratie. 

Vijftien oratoren zullen bij elk thema van de tentoonstelling een statement brengen. Soms cerebraal, soms poëtisch. Soms baldadig, soms bedaard en academisch.

Tenslotte zijn er vier salons waarop partnerorganisaties van BOZAR sprekers uitnodigen die in beperkte kring zullen reflecteren over een van de thema’s van SUPERDEMOCRATIE.
BOZAR AGORA werkt voor deze reeks samen met Crosstalks, Culture Action Europe, Full Circle, Uitgeverij De Bezige Bij en Centre Culturel Omar Khayam.

Voorbij