25

Ik denk en daarom ga ik stemmen – maar wie speelt er met mijn brein?

Op het nieuwe politieke strijdtoneel gaat het erom de manier van denken van de kiezer te veranderen. Nieuwe methodes om de publieke opinie te manipuleren nemen de plaats in van aloude propagandatechnieken. Hoe kunnen kiezers democratische politieke keuzes maken op grond van hun echte belangen en voorkeuren wanneer de grens tussen realiteit en fictie vervaagt? Meer nog dan via openlijke manipulatie zijn de politieke verwachtingen van de kiezers aan het veranderen omdat zij het gewoon zijn gebruik te maken van technologie die hen onmiddellijke resultaten, interactie en gepersonaliseerde diensten als verbruikers aanbiedt. De verkiezingstechnologie is echter nog steeds dezelfde als in de 19de eeuw. Hoe kan de democratie snellere en betere diensten verlenen aan de internetburger van de 21ste eeuw?

Heather Grabbe is directeur van het Open Society European Policy Institute in Brussel. Ze werkte voor de Europese commissie en in gespecialiseerd in Europese thema’s.