20

Expoziție de Pictură - Emil CIOCOIU & de Sculptură - Vladimir KAZAN

A unique exhibition which not only brings us face to face with the great questions of our society today but also offers an answer: culture... culture as means to escape, to rise, to find ourselves, culture as main means to return to what is essential.
Vladimir Kazan was born in Ploiesti, Romania, in 1952. He completed his studies at the Arts School in Bucharest and the Academy of Fine Arts in Liege. His works were exhibited in cultural centres, galleries and art fairs in numerous European cities such as Aachen, Bari, Berlin, Bruges, Brussels, Budapest, Essen, Frankfurt, Geneva, Gent, Cologne, Madrid, Nice, Padua, Palermo, Paris, Rome, Strasbourg, Stuttgart...
Vladimir Kazan's work is marked by the intimate contact with matter. The archaeological message is carved into the skin of monolithic forms. Kazan's sculptures are places of refuge, timeless landmarks, representative of our times but loaded with the symbols of ancient civilizations. The artist connects the past and the present with the same mastery he uses to anchor metal into stone. Through force, sensitivity and inexhaustible creativity, Kazan's work reveals the intrinsic beauty of materials.
The artist was rewarded with many prestigious awards throughout his career, his works being included in the following public collections in Belgium: Herk-de-Stad, Saint-Gislain, "Hommage à Ockegem", The Stone Museum in Sprimont, Liège (two sculptures), University of Hainaut, Château d'Oupeye, but also in Italy, in the town of San Vincenzo.
"Born in Romania in 1948, Emil Ciocoiu has for many years now found a new homeland in Germany. He lives and works in Aachen, having the freedom to perform his art in the "land of the three borders", Germany, Belgium and the Netherlands. However, in his soul, he has kept the Romanian roots which so often take him back to his country. His art evokes optimism and a brilliant depth. It brings together people, religions, mentalities and it transgresses borders. Just like the Artist himself." Marcel Philipp, Mayor of the City of Aachen
Emil Ciocoiu was born in Sasa, Romania, in 1948. He completed his studies in 1974 at the Academy of Arts in Bucharest. In 1976, he became a member of the Romanian Artists' Union. In 1980, he left Romania and settled in Aachen, Germany. In 1983, he became a member of the German Artists Union. Numerous personal and group exhibitions have brought him wide recognition both in Germany and abroad. His works have been exhibited in Milan, Paris, Hamburg, Cannes, Stuttgart, Avignon, Vienna, Brussels, Monte Carlo, as well as international art fairs in New York, Quebec, Rome, Barcelona, Bologna, Geneva, etc.
His works are also exhibited at the Ludwig International Museum in Beijing, the National Art Museum in Bucharest, the Ludwig Foundation for the Art and Universal Understanding of Aachen, the National Museum of Modern Art in Pescara, the Jordan Royal Dynasty Art Collection and the Royal Dutch Dynasty Art Collection. 

 

O expoziție inedită care nu numai că ne pune față în față cu marile întrebări ale societatii europeane de astăzi, dar care oferă și un răspuns : cultura ca mijloc de scăpare, de ridicare, de regăsire, cultura ca mijloc principal de reîntoarcere la esență.
Opera lui Vladimir Kazan e marcată de contactul intim cu materia. Mesajul arheologic e sculptat în pielea formelor monolitice. Sculpturile lui Kazan sunt puncte de repaus, puncte de reper atemporale, reprezentative acestei epoci, dar încărcate de simbolurile civilizațiilor umanității. Artistul conectează trecutul și prezentul cu aceeași dibăcie cu care ancorează metalul în piatră. Prin forță, sensibilitate și o inepuizabilă creativitate, opera lui Kazan dezvăluie frumusețea intrinsecă a materialelor. 
Vladimir Kazan s-a născut la Ploiești în 1952. Și-a făcut studiile la Școala de Arte din București și la Academia de Arte Frumoase din Liège. Operele sale au fost expuse în centre culturale, galerii și târguri de artă din numeroase orașe europene precum : Aachen, Bari, Berlin, Bruges, Bruxelles, Budapesta, Essen, Frankfurt, Geneva, Gent, Köln, Madrid, Nisa, Padova, Palermo, Paris, Roma, Strasbourg, Stuttgart ...
Artistul a fost răsplătit cu numeroase premii prestigioase de-a lungul carierei, lucrările sale aflându-se în următoarele colecții publice în Belgia : Herk-de-Stad, Saint-Ghislain „Hommage à Ockegem”, Muzeul Pietrei din Sprimont, Liège (două sculpturi), Universitatea din Province de Hainaut, Château d’Oupeye dar și în Italia, în orașul San-Vincenzo. 
“Născut în România, în 1948, Emil Ciocoiu și-a găsit de mulți ani o nouă patrie în Germania. Trăiește și lucrează la Aachen, având libertatea de a-și desfăsura plenar arta în «țara celor trei granițe» între Germania, Belgia și Olanda. În suflet păstrează însă rădăcinile românești care îi poartă pașii înapoi spre țară. Arta lui emană optimism și totodată o profunzime strălucitoare. Ea aduce împreună oameni, religii, mentalități, transgresează granițele. La fel ca Artistul însuși.” Marcel Philipp, Primarul General al Orasului Aachen
Emil Ciocoiu și-a făcut studiile la Academia de Arte din București între 1968 și 1974. În 1976 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici Români. În 1980 părăsește România și se instalează în Aachen, Germania. În 1983 devine mebru al Uniunii Artiștilor Germani. Numeroase expoziții personale și de grup îi aduc o largă recunoaștere în țară, și în străinătate.  Operele lui au fost expuse, între altele, la Milano, Bucuresti, Paris, Hamburg, Cannes, Stuttgart, Avignon, Viena, Bruxelles, Monte Carlo, ca de altfel și la târguri internaționale de artă, la New York, Quebec, Roma, Barcelona, Bologna, Geneva, etc.
Operele artistului sânt prezente și la Muzeul Internațional Ludwig din Beijing, la Muzeul Național de Artă din București, la Fundația Ludwig pentru Artă și Înțelegere Universală din Aachen, la Muzeul Național de Artă Modernă din Pescara, în colecția de artă a Dinastiei Regale a Iordaniei, în Colecția de Artă a Dinastiei Regale a Olandei.