26

Het derde nummer van CARTADITALIA, het viertalige tijdschrift (IT FR NL EN) uitgegeven door het Italiaans Cultureel Instituut in Brussel, is gewijd aan de nieuwe grenzen van het wetenschappelijk onderzoek. Twee journalisten, gespecialiseerd in het schrijven over wetenschappelijke onderwerpen voor een niet gespecialiseerd publiek, laten in deze uitgave relatief jonge Italiaanse onderzoekers aan het woord. Naar aanleiding van de publicatie van dit nummer van CARTADITALIA, organiseert het Italiaans Cultureel Instituut in Brussel drie evenementen in BOZAR die gewijd zijn aan de nieuwe grenzen van de hedendaagse wetenschap, in samenwerking met jonge Italiaanse en buitenlandse onderzoekers.
De drie belangrijkste thema’s die tijdens deze evenementen aan bod komen, zijn: kunstmatige intelligentie, geneeskunde van morgen en steden van de toekomst. Dit laatste thema wordt op 14 november bij BOZAR behandeld.

Met: Luca De Biase, Giuseppe Notarstefano en Julien M. Hendrickx

Giuseppe Notarstefano doceert aan de Università del Salento (Lecce, Italy). Hij studeerde aan de Universiteit van Stuttgart, de University of California Santa Barbara en de  University of Colorado Boulder. Zijn onderzoeksterrein, automatisering en robotica, heeft betrekking op de ontwikkeling van wiskundige wetten voor intelligente autonome systemen die de mens kunnen helpen of vervangen bij risicovolle of complexe taken. Hij coördineerde het team dat de Internationale Wedstrijd Virtual Formula 2012 won. In 2014 werd hem een ERC-subsidie voor starters toegekend.
Julien M. Hendrickx heeft een doctoraat in de Wiskundige Ingenieurswetenschappen aan de UCL. Hij was gastonderzoeker aan het MIT (Massachusetts Institute of Technology), waarhij ook postdoctoraal onderzoek deed. Sinds 2010 is hij lid van de Faculteit Ingenieurswetenschappen aan de UCL. Hij kreeg de 2008 ECCI award voor de beste doctoraatsthesis in Europa over “Embedded and Networked Control”, en ook de “Alcatel-Lucent-Bell 2009 award”.