21

Naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag komt BOZAR terug op de geschiedenis van zijn eigen gebouw, het Paleis voor Schone Kunsten dat tussen 1919 en 1928 door Victor Horta werd ontworpen en gebouwd. De ontwerpgeschiedenis wordt minutieus gereconstrueerd en er wordt voor het eerst ingegaan op de verschillende transformaties van deze culturele infrastructuur doorheen de jaren. Naast verbouwingen door architecten, wordt ook aandacht besteed aan tijdelijke installaties en/of in situ werk door beeldende kunstenaars.
Doorheen de tentoonstelling wordt gepeild naar hoe we vandaag met dit erfgoed moeten omgaan. Wat moet er veranderen om voorstellingen en tentoonstellingen in optimale omstandigheden te organiseren? Hoe kunnen de bezoekers vlot onthaald worden? Hoe wordt de gebruiksvriendelijkheid opgedreven zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde? Kortom, hoe kan het Paleis voor Schone Kunsten zijn rol opnemen als multi- en interdisciplinair cultuurhuis van België dat internationaal meespeelt?