12

Op dinsdag 21/11 van 18u tot 22u organiseren we een publiek denkmoment rond de toekomst van de gevangenis. Vanuit de vaststelling dat de huidige beleidskeuzes niet leiden tot de gewenste resultaten (recidivevermindering, succesvolle re-integratie in de maatschappij, verbetering van maatschappelijke situatie van (ex-)gedetineerden en hun families,...) vinden we het hoog tijd om een vorm van burgerparticipatie te organiseren.


In het eerste deel van de avond komen 6 sprekers, elk vanuit hun eigen perspectief een kort en krachtig statement doen van een kwartier over de gevangenis van de toekomst. Sprekers zijn Hans Claus (directeur gevangenis Oudenaarde/vzw De Huizen), Fabienne Simons (ex-Commissie van Toezicht), Dirk Janssens (directeur gevangenis Mechelen), Agnes Steenssens (vzw Within-Without-Walls), Bruno Vanderheyden/Veerle Jeurissen ( penitentiair assistent gevangenis Leuven-centraal) en Roland De Smet (ervaringsdeskundige). 


Het tweede deel van de avond organiseren we gesprekstafels  met als doel inspirerende toekomstscenario’s te formuleren naar beleid, sector en publieke opinie. De resultaten zullen als input gebruikt worden bij volgende denkoefeningen & beleidsoverleg.

Zie ook