23

In het kader van de EUROPALIA CURATOR’S AWARD ontwikkelden curatoren Charlotte Dumoncel d'Argence en Laura Herman het project Natural Capital (Modal Alam) waarvoor ze vijf kunstenaars selecteerden: Martin Belou, Adrien Missika, Rachel Monosov, Offshore Studio en Adrien Vermont. 
 

Bestaande uit een tentoonstelling en online publicatie, toont Natural Capital (Modal Alam) alternatieven op economische en wetenschappelijke voorstellingen van de natuur in de Indonesische archipel, een land dat de op één na de grootste biodiversiteit ter wereld heeft. Deze biodiversiteit wordt vaak omschreven als ‘natuurlijk kapitaal’, een economisch concept dat de logica van een groei-economie wil verzoenen met het behoud van de wereldwijde natuurlijke rijkdommen als een onuitputtelijke voorraad diensten en goederen. Die benadering toont hoezeer mensen vervreemd geraakt zijn van de natuur, en legt bovendien de nadruk op een onmiskenbaar antropocentrisch standpunt. 
 

De kunstenaars tonen geen naïeve natuurbeelden of afstandelijke abstracties van biodiversiteit, maar ontwikkelen hun eigen taal om de natuur op te roepen. Op die manier tonen ze dat er meer complexe en emanciperende benaderingen zijn tot  de ‘natuurlijke commons’ die we vandaag hoofdzakelijk beheren, kwantificeren en voorstellen als kapitaal. Daarbij rijst de vraag natuurlijk of de middelen waarover we beschikken om kennis en ervaring uit te wisselen - zoals reizen, culturele diplomatie, media of internet - een relevant inzicht kunnen bieden in wat ons omringt.