15

Het project DIS-OTHERING – beyond Afropolitan & other labels omvat een tentoonstelling, symposia, een festival, lezingen en optredens, een residentieel programma, een mapping-onderzoek en een webstek. Dit alles wordt tussen september 2018 en eind 2019 gepresenteerd in Berlijn, Brussel, Wenen en Warschau. In die verschillende formaten worden kunstenaars, gemeenschappen, denkers en mensen met diverse achtergronden samengebracht om te overleggen over hedendaagse processen en technologieën betreffende ‘Dis-Othering'.

 

Met Dis-Othering willen het fenomeen aankaarten waarbij het construeren van een sociale identiteit niet verloopt door projectie op de zogenaamde ‘Ander’, maar door projectie op zichzelf. Zelfreflectie. Een boemerang. Een en ander betekent dat we onze tekortkomingen, fantasieën en angsten belichamen en beleven, in plaats van ze bij iemand anders te zoeken of op hem af te wentelen. Het gaat erom dat we de talrijke variabelen die onze eigenheid uitmaken aanvaarden en belichamen. Het project is gebaseerd op het Ngumba-gezegde: Leh zo, A me ke Nde za. Letterlijk vertaald betekent dit: ‘Hou het jouwe, dan hou ik het mijne’ – een reactie op de uitnodiging tot afropolitanisme. De vraag is hoe we aan de slag kunnen met dergelijke goedbedoelde conceptuele labels, zonder rekening te houden met hun sociale, politieke en economische connotaties, dus abstractie makend van wat ze daadwerkelijk beogen en welke identiteitsvormingsprocessen ze in de hand werken.

 

DIS-OTHERING – beyond Afropolitan & other labels gaat niet over de ‘Ander’, want die is maar een ‘product’. Het project is een overweging van de amoeboïde en microscopische methoden die instituten en de bredere maatschappij tegenwoordig hanteren om ‘Anders-zijn’ te creëren en in stand te houden. Het onderzoekt de wijze waarop de ‘Ander’ in het culturele domein via paternalistische strategieën wordt ingelijfd en tot handelswaar gemaakt.

Artistic Director Bonaventure Soh Bejeng Ndikung

Voorbij