13

Het jaar 1918 ging in eerste instantie de geschiedenis in als het einde van de Eerste Wereldoorlog. Centraal- en Oost-Europa was in 1918 echter ook getuige van de snelle uiteenval van de Russische, Habsburgse, Duitse en Ottomaanse rijken en het ontstaan van negen nieuwe staten (Oostenrijk, Hongarije, Joegoslavië, Tsjechoslovakije, Polen, Litouwen, Letland, Estland en Finland), die wilden bouwen aan een moderne samenleving
Honderd jaar later werpt BOZAR een nieuw licht op dit al te vaak miskende hoofdstuk in de Europese geschiedenis. We blikken terug naar 1918, niet alleen als belangrijke datum in de nationale geschiedenis, maar als krachtig symbool van een bruisende creativiteit en van sociale, artistieke en politieke verlangens van zij die een betere toekomst wilden uitbouwen. Een herdenking van 1918 betekent vandaag dat de talloze opvattingen van moderniteit worden gebundeld en in een kritisch licht worden geplaatst. Ze zijn immers niet alleen verantwoordelijk voor de meest tragische passages in de Europese geschiedenis, maar vormen ook de drijvende kracht achter een nieuw toekomstbeeld voor Europa.

Voorbij