05

“Diversiteit, roep mijn naam!” of Welke plaats is weggelegd voor Afrikaanse acteurs op de Europese bühne?

 

In samenwerking met BOZAR, het Théâtre Varia, het Centre régional du Libre Examen en de Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie stelt de vereniging Afropean Project haar vierde Afropean Open Lab voor.

Al sinds 2015 peilt de cel cultuur van de vereniging bij het maatschappelijk middenveld, de cultuurinstellingen en de media naar de positie van Afrikanen en personen van Afrikaanse afkomst in België en Europa op de planken en in de media.

Het Afropean Open Lab is zowel een artistieke performance als een gratis inclusieve ruimte die volledig in het teken staat van dialoog en uitwisselingen tussen burgers rond het thema.

Nu theater- en filminstellingen eindelijk vraagtekens plaatsen bij het diversiteitsgegeven, werpt de vzw Afropean Project zich op als spreekbuis voor de toeschouwers en hun standpunten of invulling van het woord ‘diversiteit’, in de hoop dat de instellingen zich bewust worden van wat echt op het spel staat.
Breng je getuigenis, deel je mening of visie en doe zelf voorstellen ...

Help ons de band tussen burgers en instellingen aan te halen.

 

Yes, we can!

 

Wist je dat?