14

Voorstelling van het boek Minor Modernisms? A Reader in Central European Art and Culture 1918-1956 door de redacteurs Beata Hock, Klara Kemp-Welch en Jonathan Owen.

De in Praag geboren Franz Kafka inspireerde het concept “kleine literatuur” van Guattari – en het “kleine modernisme” van Deleuze. Met beide termen in het achterhoofd benadert dit boek het modernisme vanuit een Centraal-Europees perspectief, met nieuwe en recente wetenschap van vooraanstaande experts in Hongaarse, Poolse, Tsjechische en Slovaakse kunst. De studie van grote artistieke 'ismen’ als het kubisme en surrealisme wordt gecombineerd met onderzoek naar specifiek lokale trends en de unieke culturele kenmerken van deze multi-etnische regio met ijle grenzen en meervoudige identiteiten. Het tijdsbestek 1918-1956 plaatst vraagtekens bij de gebruikelijke classificatie van het Europees modernisme als een interbellumfenomeen, en bij de sporen die de Koude Oorlog achterliet in de hedendaagse kunstgeschiedenis. Deze collectie verkent de culturele diversiteit in Centraal-Europa en de esthetische en politieke debatten die daar het gevolg van zijn, maar ook hoe deze betrekking hebben op de hedendaagse bezorgdheid rond transnationalisme, klasse, geslacht en etniciteit.