02

Gemeenschappelijke vormen, gebaren en gedachten
Het seminarie 2018 duikt in verhalen en ervaringen van collectieve vormen, met gesprekken, tuinpraktijken, muziek en aanrakingen, maar ook met de vorming van beelden, objecten en ruimten die iedereen als gemeenschappelijk beschouwt. De onontbeerlijke regie, vormgeving, ruimten of verhalen, naast de risico’s, nederlagen of conflicten, vereisen een bevraging van de gewenste vormen, talen en ritmes, in die mate dat we elke dag een verinnerlijkte en vleesgeworden instelling schetsen. Ze wordt geregisseerd door enkelingen en door collectieven, en is een meerstemmige oefening van lichamen en ruimten die in staat zijn hun tegenstrijdigheden, hun eigen twijfels en hun eigen evoluties te choreograferen.


Programma
19.00 uur – No Commons Without Commoning: meerstemmige oefening (ong. 30 min.)
Een performance gebaseerd op het principe van polyfonie, geïnspireerd op en in een nieuwe versie van Running Commentaries van Bojana Cvejic. Commentaren worden live geremixt door Lawrence Le Doux, op beelden van verplaatsingen, verzamelingen of gezamenlijke gebaren, uit verschillende bronnen.
20.00 uur – Streamside Day van Pierre Huyghe, gevolgd door The Sea of Silence van Marnie Weber
21.00 uur – Gelijktijdige projectie van Essene van Frederick Wiseman in zaal M en What a Flash van Jean-Michel Barjol in Studio