04

Onder de noemer ‘Ongehoord’ verkent Ars Musica de radicale evoluties die de muziek hebben getransformeerd: van de bouw van snaarinstrumenten tot de ontwrichtende spatialisaties, en van onverwachte soundscapes tot bedwelmende schijnwerelden … Ars Musica dompelt je onder in een innovatief muzikaal bad.

Voorbij