24

Mei ‘68 blijft een cultureel ijkpunt, een symbool voor bevrijding en verzet tegen vastgeroeste machtsstructuren. Vijftig jaar geleden was het Paleis voor Schone Kunsten de centrale plek van het artistieke verzet in Brussel: van 28 mei tot 8 juni bezetten kunstenaars en studenten de centrale hal. De contestatie van toen is voor BOZAR geen reden voor nostalgie. We maken de balans op van het wereldwijde verzet in de sixties en blikken vooruit. Welke vormen van cultureel protest maken vandaag het verschil? Hoe kan het cultuurinstituut BOZAR zich nog meer openstellen voor de stad en de burgermaatschappij van vandaag? En welke rol nemen kunstenaars op?

Met een uitgebreid programma van tentoonstellingen, concerten, debatten, workshops en geplande en ongeplande ontmoetingen brengt BOZAR een jaar lang de verbeelding aan de macht.

Lopend en binnenkort

Voorbij